Homepage  Časopis

Časopis

V roce 2013, po vzájemné dohodě, převzal Spolek Karel IV. od Nezávislé památkové unie patronát nad odborným časopisem Dědictví koruny české. Toto periodikum se zabývá rozličnými otázkami související s českou kulturou. V budoucnu bude vycházet jak v tištěné podobě za cenu 40 Kč/kus jako do posud, tak v elektronické podobě ve formátu pdf zde na stránkách, a to zdarma či za dobrovolný příspěvek.


Homepage | Kontakty