Homepage  O nás

O nás

Spolek Karel IV. působí od roku 1994. Nejprve jako Nadace Karla IV., později, na základě změn v legislativě, jako občanské sdružení a nakonec od roku 2014 jako spolek.

Jeho cíl a účel vyjadřuje úvodní prohlášení, v němž se praví:

Pěstování národního vědomí a státního sebevědomí a výchova k evropanství jsou pro Českou republiku a český národ mimořádně důležitým dlouhodobým úkolem. Protože našemu národu nebylo dopřáno alespoň padesát let svobodného, mírového, demokratického a mravního rozvoje, jak mu to přál T. G. Masaryk, nýbrž naopak musel ve 20. století projít dalšími dvěma obdobími lámání charakterů a ničení národní inteligence za nacistické okupace a za komunistického totalitního režimu, není ani divu, že pojmy vlast, národ, stát mnoho neříkají značné našich občanů, zejména mladé generaci, která navíc zčásti prošla školami, v nichž byly tyto pojmy namnoze interpretovány zcela falešně. Velká historická minulost českého státu je mnoha našim občanů téměř neznámá.

Cíle sdružení

Spolek Karel IV. chce proto v duchu tohoto našeho velkého vladaře, jedné z největších postav našich dějin, kterého chápe jako císaře a krále evropské integrace, přispívat k tomu, aby se opět rozšířila odpovědná hrdost na vlastní národ a stát a jejich místo v Evropě. Publikační činností navazujeme na největší osobnosti našich dějin - svatého Václava, Karla IV. a Františka Palackého. Rovněž je třeba studovat a hodnotit zdroje slovanského písemnictví pocházející ze Sázavy či pražských Emauz, zakladatelského díla Karla IV. Spolek Karel IV. se snaží soustřeďovat prostředky a síly k nápravě nedobrého duchovního stavu našeho národa, k cíli, který je ovšem možno uskutečňovat jenom postupně.

Osobnosti jako členové sdružení

Zakladatelem a prvním předsedou sdružení byl PhDr. Bohumil Svoboda. Mezi nejvýznamnější členy patřil jeden z předních medievalistů prof. PhDr. František Kavka, CSc., dále historik dr. Břetislav Daněk, pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, bývalý poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR JUDr. Ing. Jiří Karas či bývalý ministr a současný poslanec Evropského parlamentu doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., E.E.A.

Vedení spolku

Předseda: Ing. Alois Maceška

1. místopředseda: Josef Moudrý

2. místopředseda: PhDr. Ursula Czerninová

Jednatel: Bc. Martin Pola

Šéfredaktorka: Libuše Hubičková

Akce sdružení

Během své existence uspořádal spolek řadu akcí, z nichž nejvýznamnější bylo shromáždění k 650. výročí korunovace Karla IV. na českého krále v září roku 1997 (v rámci Roku Karla IV., který jsme uspořádali ve Svatovítské katedrále, kde promluvili mj. pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk, tehdejší předseda Senátu Petr Pithart aj. Uspořádali jsme tehdy rovněž prezentace poštovních známek a mincí s motivy Karla IV., jejichž vydání jsme iniciovali, výstavu „Karel IV. a drahokamy" aj.

Publikace o životě, díle a době Karla IV.

V rámci publikační činnosti vydal spolek ve spolupráci většinou s nakladatelstvím Vyšehrad „Literární dílo Karla IV.", obsahující jeho vlastní životopis, Korunovační řád, či Život svatého Václava aj., dále „Státnické dílo Karla IV." shrnující jeho nejdůležitější zakládací akty: zákoník Maiestas Carolina, Zlatou bulu, zakládací listiny pražské univerzity, kláštera v Emauzích a jiné), knihu M. K. Klementa „Jsem ražen z českého kovu" (několik kapitol o sv. Prokopovi, Sázavě a Emauzích), z pozůstalosti historika Zdeňka Kalisty knihu „Karel IV. a Itálie", studii Milana Machovce „Česká státnost" a připravujeme velké dílo Bohdana Chudoby „Jindy a nyní", dějiny českého národa a jeho kultury.

Přednášková činnost

Z přednáškové činnosti vynikly zejména přednášky prof. Františka Kavky, prof. Marie Bláhové, prof. Jaroslava Čechury na téma "Císař Zikmund - liška ryšavá?", prof. Zdenky Hledíkové či doc. Václava Huňáčka.

Základním heslem sdružení se stal smysl odkazu největších osobností našich dějin:
ČAS K NÁVRATU K HODNOTÁM PRAVÝM A TRVALÝM.


Homepage | Kontakty